tisdag, juni 09, 2009

Vilket betyg ger väljarna 2010?

En reflektion från förmiddagens pass på landstingsfullmäktige. Vi har LF i Värnamo i dagarna två och förmiddagen ägnades åt årets första delårsrapport.

Det är glädjande att Landstinget i Jönköpings län, trots djup lågkonjunktur och finanskris, kan visa på ett resultat på ca + 40 miljoner för 2009. Det är -110 miljoner jmf med budgeterat resultat, men trots allt ett plus. Inga krisåtgärder med reviderad budget och nedskärningar, utan stenkoll på ekonomin. Budget ska följas och ett nyckelord är ständigt förbättringsarbete.

Vi kan även visa att tillgängligheten blir bättre och bättre. Telefontillgängligheten till primärvården är nu 97 procent. Även väntetiderna för besök eller operation inom specialiserad vård minskar stadigt, vilket är glädjande. 2009 har vi infört att inga patienter ska behöva vänta mer än 90 dagar för röntgen och skopier. I april uppnåddes det målet. God tillgänglighet är en färskvara och måste ständigt vara i fokus. Tillgänglighet är A och O för en god vård! Patienterna ger också landstinget bra betyg i vårdbarometern. Man är nöjd med vården.
En förutsättning för att klara en god vård med hög tillgänglighet är engagerad och kompetent personal och koll på ekonomin.

Socialdemokraternas gruppledare hade hämtat inspiration till sitt anförande från att det är skolavslutningstider. Hon delade ut betyg till landstingsledningen och personalen. Det var nästan lite komiskt att betyget för Alliansen blev IG och personalen fick MVG. Vad hade krävts för att Alliansen iallafall skulle få ett G av oppositionen? Landstinget har en hyfsat god ekonomi i dessa kristider, tillgängligheten förbättras ständigt och patienterna är nöjda med vården. Jo, en sak som motiverade IG var att en socialdemokratisk motion om att tidigarelägga investeringar inte hade snabbehandlats och satts i sjön. Landstinget gör ju redan stora investeringar.

S kritiserade även denna gång att de finansiella målen ska ses över en konjunkturcykel. Det är fortfarande oklart hur de själva skulle agera för att klara ekonomin om de finansiella målen ska nås under ett år. Jag vet inte vilken kompetens som socialdemokraternas gruppledare tror att landstingsledningen besitter. Men hennes krav på att få ett svar på hur lång en lågkonjunktur är, kan nog ingen med säkerhet besvara. Det blir gissningar och spekulationer av större eller mindre träffsäkerhet...

Inga kommentarer: