onsdag, maj 06, 2009

Vad vill (S)?

Ja, den frågan kan man ställa sig efter gårdagens fullmäktige och debatten om Årsredovisningen för 2008. Det blev egentligen mer en dagspolitisk debatt än en reflektion över året som gått. Landstingsstyrelsens ordförande inskärpte vikten av budgetdisciplin och att det inför 2010 inte finns något reformutrymme. Det är tuffa tider, men ambitionen är att klara denna lågkonjunktur utan nedskärningar i vården - "vården är ingen budgetregulator", varför de finansiella målen ska ses över en konjunkturcykel. Vårt välskötta landsting klarar det om alla drar sitt strå till stacken.

Socialdemokrater i opposition är sällan konstruktiva, utan ägnar sig enbart åt att kritisera och ställa frågor. Hur de vill rätta till allt som de anser är fel, sägs inte. Inga egna förslag, bara frågor. "Vi ställer frågor, ni ger svaren" likt Jeopardy. Kan man inte förvänta sig mer av oppositionen? Vad vill de? Hur ser deras alternativ ut? Konstaterar att det går fort att glömma vilka krav man ställde på oppositionen om en ansvarsfull och konstruktiv politik när (S) var i majoritet.

Igår fick vi höra att "den moderatledda ledningen" inte gör något och saknar mod apropå att skatteintäkterna minskar och att en del verksamheter inte klarar av att hålla sin budget. De menade att vi lagt besparingar på verksamheten 2009 trots att vi tillfört 100 miljoner utöver pris- och löneuppräkning detta år. Märkligt. (S) kritiserade att de finansiella målen inte nås under krisens år och anser att det är fel att se de finansiella målen över en konjunkturcykel. Hur ska de själva klara de finansiella målen? De vill ju snabbt öka investeringarna för att stimulera byggsektorn och budgetdisciplin verkar inte vara så viktigt.

Socialdemokraternas gruppledare angav tre alternativa lösningar för att klara nedgången i ekonomin:
- Använda fonderade medel
- Neddragningar i verksamheten
- Skattehöjning

Det var dock oklart vilken lösning (S) förordade. (S) ställer bara frågor. Det är enligt dem oppositionens viktigaste roll. Grattis alla (S)-väljare som undrar vilket alternativ utgör till dagens alliansmajoritet.

Inga kommentarer: