onsdag, maj 27, 2009

Kommer KK i Landstinget i Jönköpings län följa Sundsvalls exempel?

Kvinnokliniken på Sundsvalls sjukhus har beslutat att inte uppge fostrets kön för föräldrarna om det inte är medicinskt befogat. Ett bra beslut! Den nya policyn har tagits fram som en konsekvens av det uppmärksammade fallet från Eskilstuna där en kvinna valde att göra två aborter p g a att barnen hon väntade hade "fel" kön. Jag kommenterade det i februari.

Sundsvalls sjukhus agerar helt riktigt och på intet sätt inskränks den fria aborten. Kvinnor kommer att göra abort av olika skäl och behöver inte uppge varför, vilket är rimligt. Men, om man kan förhindra att barn av "fel" kön väljs bort är det vällovligt. Det handlar om att värna alla människors lika värde.

Jag undrar hur Kvinnoklinikerna i Landstinget i Jönköpings län resonerar? Funderar man på att
införa en policy liknande Sundsvalls? Det vore välkommet!

Nu väntar vi med intresse på Socialstyrelsens nya riktlinjer om fosterdiagnostik.

Varför behöver man förresten veta könet på barnet man väntar? Är det ett tecken på vår stressade vardag att vi vill kunna planera och inhandla allt i "rätt färger" i förväg? Eller?

2 kommentarer:

Anonym sa...

Visst, det är helt riktigt, jag tycker också att Sundsvall gör rätt - men vad är det egentligen för skillnad att göra abort pga kön eller göra abort pga handikapp?? Varför tillåter Jönköpings läns landsting kub och nupp?? Det kan trots allt kännas lite inkonsekvent att ropa Hurra i ena läget men tiga i det andra. tommy

Mia sa...

I den bästa av världar skulle man önska att inga aborter behövdes, oavsett skäl till abort.

Fosterdiagnostik är ingen lätt fråga och jag är övertygad om att det behövs en bättre information till de blivande föräldrarna inför det näst intill "obligatoriska" ultraljudet. Vet man vad man erbjuds? Det handlar faktiskt inte bara om att fastställa längden på graviditeten och mäta bäckenet. Hur hanterar man ett besked om att det är något fel på fostret?

Fosterdiagnostik är väl i grunden tänkt att vara i livets tjänst?

Jag är övertygad om att informationen till blivande föräldrar behöver förbättras vad gäller att få ett barn med ett handikapp. Tror att okunskapen är stor om hur det är att få ett barn med t ex Downs Syndrom.

KUB och NUPP ser jag som en förfinad metod av den fosterdiagnostik som erbjudits tidigare genom "vanligt" ultraljud och fostervattensprov. Varför kritiseras inte dessa? Fostervattensprov innebär i sig en högre risk för missfall.

KUB och NUPP är ett erbjudande til de blivande föräldrarna och kan bidra till att man som förälder är mer förberedd på att barnet man väntar har ett handikapp. Det är ingen som tvingar de blivande föräldrarna att ta ett KUB-test.

Jag kan dock inte sätta mig till doms över de blivande föräldrar som väljer att inte föda ett barn med ett gravt handikapp eller väljer att göra abort av annat skäl. Att välja att göra en abort är inget lätt beslut. Dock anser jag att det är ett stort problem när det ena könet anses vara mer värt än det andra. Vi kan inte kritisera att flickebarn aborteras i Kina och samtidigt tycka att det är ok i Sverige med hänvisning till den fria aborten eller kulturella skillnader.

Vet inte vem du menar har ropat Hurra i ena läget och tigit i det andra.