tisdag, maj 12, 2009

Bättre sent än aldrig

En vecka efter fullmäktige har det getts tid till att uppdatera hemsidan med mina anföranden från fullmäktige. Mitt anförande i behandlingen av Årsredovisning 2008 hittar du här och mitt anförande angående förslaget till Alkohol- och drogpolitiskt handlingsprogram hittar du här.

Det senare anförandet lästes upp av min gruppledare, eftersom jag var tvungen att åka på ett "stormöte" om regionfrågan...

Nu återstår att sortera alla papper efter fullmäktige. Vad ska sparas?