torsdag, november 03, 2011

Regionbildning i två steg

Under flera års tid av diskussioner och efter intensiva förhandlingar i nästan ett år, har vi (partierna i Jönköpings län) lyckats enas i en överenskommelse om hur vi vill gå vidare med Regionfrågan. Det blir en regionbildning i två steg. Om regeringen ger sitt godkännande bildas Region Jönköping med start 2015, vilket innebär att en regionkommun bildas där Landstingets och Regionförbundets verksamheter och uppdrag förs samman i en organisation. Det blir ett direktvalt regionfullmäktige, vilket är en enorm styrka. När detta skett påbörjas arbetet med att jobba mot målet att bilda en större region inför valet 2018. Detta är en  process som kräver förankring och tar tid, vilket man ska ha respekt för. Detta är en salomonisk lösning då även kommunerna är splittrade i frågan. Dagens överenskommelse hade nog inte kunnat nå längre om alla partier skulle kunna skriva under den.

Visst, det är en kompromiss men det är en kompromiss som nog alla partier ändå kan känna sig hyfsat nöjda med om vi lägger handen på hjärtat. I en förhandling handlar det om att ge och ta och vill man nå resultat måste man vara beredd att kompromissa. Man får ställa sig frågan: Vad är viktigast? Att uppnå ett hyfsat resultat eller att stå kvar och dunka sitt plakat i väggen? Som kristdemokrat är jag glad över att vi tar ett par steg framåt istället för inget. Stängda (skulle nog säga förspikade) dörrar för en större region har nu öppnats. Visst, det tar längre tid än vad jag skulle önska men det rör sig ändå i rätt riktning. Ska jag vara ärlig så trodde jag inte att det skulle bli någon överenskommelse som alla partier kunde ställa sig bakom när förhandlingarna inleddes. Så jag är glad idag.

Ni som följt regiondiskussionen i Jönköpings län vet att det har varit ganska låst läge mellan partierna med tydliga alternativ som varit oförenliga. Nu har ändå frågan förts framåt till en överenskommelse som alla partier skrivit under. Allt bottnar i att partierna känner ansvar för utvecklingen av Jönköpings län. Det tycker jag visar på politiskt mod. Jag vet att alla inte kommer att applådera den överenskommelse som har gjorts, men överenskommelsen har faktiskt gjorts för länets bästa.

På måndag ska landstingsstyrelsen besluta i frågan och sedan är det Landstingsfullmäktige som tar beslut den 22-23 november om ansökan till staten om att bilda regionkommun.

Inga kommentarer: