torsdag, november 03, 2011

KomHem - vård, omsorg och rehab nära dig

I tisdags togs ännu ett steg i processen för en kommunalisering av hemsjukvården i Jönköpings län. Då fattades enigt beslut om en avsiktsförklaring av Läns-LAKO. Den har fått det fyndiga namnet "KomHem - vård, omsorg och rehab nära dig".  Hela processen utgår från patientens behov och perspektiv. Det som är så bra med vår process som är gemensam mellan kommuner och landsting, är att vi först börjar med att analysera och komma överens om hur vi vill utforma framtidens hemsjukvård. Sen tar vi diskussionen om ekonomi och skatteväxling.
Målsättningen är att överföringen ska ske vid årsskiftet 2012/2013.

Vill du veta mer om arbetet med KomHem kan du surfa in här.

Inga kommentarer: