onsdag, januari 11, 2012

Tidiga insatser för barnets bästa

Idag var jag i Eksjö på förmiddagen för att ta del av en nulägesrapport om modellområde barn och unga psykisk hälsa Eksjö. Intressanta och givande dragningar där nyckelorden var samverkan, respekt och förståelse. Jag fick bl a ta del av hur man jobbar på Höglandet i teamsamverkan för att ge stöd och hjälp till blivande/nyblivna föräldrar som är i behov av särskilt stöd. Syftet är att skapa trygghet för föräldrarna och på så sätt förebygga eller minska psykisk ohälsa hos barnet. Detta är ett samarbete mellan kommun och landsting där bl a MVC, Socialtjänsten, BVC och psykiatrin ingår. Detta kallar jag tidiga insatser för att ge barn bra förutsättningar för goda uppväxtvillkor!

2 kommentarer:

Steve sa...

Just det,"Tidiga insatser - långsiktigt tänkande".

Men du, vad sysslar KD med just nu?
Maktkampen och alla fula grepp i den rimmar illa med er politik och påstådda värdegrund.

Mia sa...

Det är både sorgligt och mycket tråkigt det som sker inom Kristdemokraterna. Jag är orolig för framtiden.