torsdag, september 17, 2009

Folkhögskolekonferens på Birka folkhögskola

Måndag-onsdag har jag tillbringat på Birka folkhögskola som ligger vackert vid Storsjön. Jämtland välkomnade oss gäster från sin bästa sida och bjöd på sol och vackert väder som inbjöd till promenader längs vattnet. Vad gjorde jag då där? Jo, jag var på styrelsemöte och styrelsekurs för Folkhögskoleföreningen. Alltid givande, lärorikt och trevligt. Och som alltid serveras mycket god mat på folkhögskolor. Hur rekryteras deras kökspersonal?!?

Vi lärde oss mer om folkhögskolan ur ett internationellt perspektiv, informerades om det pågående arbetet med att stärka elevers rättsliga ställning, tog del av omvärldsanalysen som Region Värmland gjort och så samtal om styrelsearbetet.

Region Värmlands omvärldsanalys tar sikte på framtiden och de utmaningar som folkhögskolorna har att möta. En analys som säkerligen går att använda sig av på fler ställen i landet.

Styrelsearbetet ser olika ut runt om i landstingen. En del landsting har valt att ha lokala styrelser för sina folkhögskolor, andra har valt att styrelsen för skolorna utgörs av landstingsstyrelsen, en regional nämnd etc. Det inverkar på diskussionen och ibland kan man tala förbi varandra. Vi är ju olika nära verksamheten.

Konstaterade f ö att regeringsförklaringen inte nämnde folkhögskolorna när satsningarna på förstärkt politik för utbildning och omställning deklarerades. En lapsus? Folkhögskolorna spelar en otroligt viktig roll, inte minst under tider av hög arbetslöshet.

Inga kommentarer: