tisdag, september 22, 2009

I februari får Hägglund välja vårdcentral!

Idag har det varit landstingsfullmäktige dagen lång. Det var premiär för webbsändning av fullmäktige. Kul!

Det stora ärendet på dagordningen var Regelbok för vårdval. Debatten pågick i 3 timmar. En del av ledamöterna lät som om de var fackliga företrädare när de stod i talarstolen. Anledningen var att orden kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande former inte nämns i regelboken. I regelboken står det "Vårdenheten ska följa de lagar, avtal och regler som gäller på arbetsmarknaden." I min värld inbegriper detta även kollektivavtal. Men för oppositionen är signalordet det viktiga. Bitvis var debatten lite märklig. Socialdemokraterna som till 99 % står bakom skrivningarna i Regelboken gjorde olika krumbukter i talarstolen. Det var nej till privatiseringar av principiella skäl, icke vals-principen, vården får stå tillbaka för vinstintressen mm. Man vill vara med, men ändå vara emot.

Vänsterpartiet är helt emot vårdval som inbegriper alternativa vårdgivare. Men man deklarerade från talarstolen att man visst är för valfrihet och patienters rätt att välja vårdcentral. Visst. För mig blir det lite märkligt att denna valfrihet endast skulle vara ok om det bara finns offentliga vårdcentraler att välja mellan...

Det krävdes fyra voteringar innan Regelboken kunde klubbas. I februari 2010 kan Göran Hägglund och alla övriga invånare i länet välja vårdcentral. Grattis!

Mitt inlägg i debatten hittar du här.

1 kommentar:

SteveE sa...

Något för övriga Landsting att ta efter. Skillnaden mellan vårdcentraler är enorm, fram för allt vad gäller bemötande. Det är i vart fall min erfarenhet från Örebro läns landsting. Utan att vara principiellt bunden till något alternativ så tycker jag, utifrån gedigen erfarenhet, att vårdcentraler som drivs av privata vårdgivare är överlägsna. Det fria vårdvalet tror jag är stimulerande och på sikt leder till en allmän kvalitetshöjning.