måndag, september 21, 2009

Tid för kultur

Som jag har väntat på kulturproppen. Faktiskt med viss bävan. Jag var rädd för att allt engagemang och debatt som själva Kulturutredningen skapade skulle sluta i ett jasså. Men, jag är positivt överraskad. Kulturproppen innehåller en hel del nyheter och jag har inte hunnit läsa alla 158 sidor än. Lär återkomma när jag har läst och grunnat.

Här är några reflektioner:

Vi börjar med målen. Jag tycker att det är bra att man har med kvalitet i såväl portalparagrafen som främjandemålen. Extra nöjd är jag med att man fokuserar på barn och unga i ett av målen; "särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur".

"Kulturportföljen" införs successivt från och med 2011 och det är mycket välkommet! Nu ska det bli intressant att se vad den särskilda utredaren tar fram för kriterier för denna portföljmodell. För oss i Jönköpings län är det en rejäl utmaning som ska bli spännande att genomföra. Inte oväntat skapar förslaget om "kulturportföljen" oro i delar av kulturlivet. Jag har tidigare kommenterat detta i samband med en artikel av Schottenius i februari. Jag förstår fortfarande inte vad man är rädd för.

Rikskonserter avvecklas under 2010 och ska ersättas av en ny plattform för musiken. Hur den ska formeras ska en särskild utredare presentera under hösten om jag förstod kulturministern rätt. Jag utgår från att Länsmusikens Samarbetsråd finns med i den dialog som ska ske.
Det som har varit viktigt för mig är att det finns en nationell plattform för musiken och att de resurser som idag finns hos Rikskonserter även fortsättningsvis kommer musiklivet till gagn. Kulturministern svarade på en fråga under presskonferensen att "Alla pengar från Rikskonserter stannar inom musiklivet". Gott! Men det var en sanning med lite modifikation för under 2010 minskas bidraget till Rikskonserter med 1,5 procent (964 000 kr) "i syfte att skapa utrymme för omprioriteringar inom kulturområdet", enligt budgetpropositionen. Skapande skola?

Jag är glad över att regeringen lyfter fram det civila samhället (ideella sektorn) och att det kommer en proposition under hösten i denna fråga.

1 kommentar:

Fredrika Moberg sa...

Jag läser i propen. Jag ser också ordet kvalitet och jag vet att många uppskattar att det finns med. Tyvärr ser jag inte hur de definierar kvalitet. Eftersom det inte finns någon koncensus kring vad kvalitet är, är jag lika oroad över att ordet står där som att det inte skulle står med. Flera remissvar och andra kritiska röster klagade på att kvalitetstänkandet inte togs hänsyn till i kulturutredningen. Att ordet står med kan betyda att man slängt in ordet för att man lyssnat på den kritiken. Men vad betyder kvalitet när det står i föreliggande proposition?