fredag, februari 13, 2009

Olika syn på "portföljen"

Tänk vad olika man kan se på saker. Det jag ser som det mest positiva i Kulturutredningen - regionaliseringen, ser Schottenius som den mest kritiska punkten. Oro finns för att de regionala och lokala politikerna inte har tillräcklig kunskap och kompetens för att fatta vettiga beslut som bidrar till att stärka kulturens förutsättningar, plats och roll i regionen. Det är en rejäl sågning av regional- och lokalpolitikers kompetens. Jag kan till viss del förstå detta resonemang då kulturfrågorna oftast inte ligger högst upp på dagordningen eller prioriteras. Men, det kommer att bli ändring på det nu när kulturfrågorna får en större tyngd. Var så säker.
Det är ju inte heller så att det slumpat sig så att det enbart bor kloka kulturpolitiker i Västra Götaland. Det finns kloka och offensiva kulturpolitiker i hela landet.
Den oro jag kan känna är att de stora regionerna som Skåne och Västra Götaland får ett försteg gentemot de mindre landstingen/regionerna i förhandlingarna med staten eftersom de har större ekonomiska muskler och blir mer jämbördiga parter i en förhandling.

Schottenius skriver: "Det finns konstutövare i andra regioner som varnat och sagt att deras politiker inte bör få några pengar. Kulturen skulle bara bli kommunal eller regional hjälpgumma." Varför denna misstro till politikerna? Och hur många är "det finns konstutövare"? Två? Tio? 30? Har de konstutövare som Schottenius hänvisar till en dialog med beslutsfattarna där de verkar? Dialogen är A och O för ömsesidig förståelse, ökar kunskapen och motverkar misstro. De konstutövare som avses kan väl inte vara chefer för regionala kulturinstitutioner? För då har vi ett problem om man inte har förtroende för sin huvudman. Så illa kan det väl inte vara?

Till sist, vad menar man med "kommunal eller regional hjälpgumma"? Jag anser att kulturen kan och ska vara en kommunal eller regional hjälpgumma. När allt fler lokalpolitiker inser kraften i kulturen som en förutsättning för god hälsa, ett gott liv, regional utveckling o s v. händer det saker. Det finns många exempel på det. Problemet har varit att vi allt för länge har satt upp kulturen på en piedestal och vårdat den ömt. Kulturen har inte fått ta sin rättmätiga plats och vara en självklar del av alla samhällssektorer.

Inga kommentarer: