tisdag, februari 17, 2009

Intressant studiebesök på ett läkemedelsföretag

Idag har jag tillbringat dagen hos Sanofi-aventis ute i Alvik. Jag har fått en presentation av företaget och dess verksamhet. Jag blev inbjuden till detta studiebesök eftersom jag gör studiebesök på Ryhov och läkemedel är ju en del av sjukvården.
Mina knappa kunskaper om hur läkemedel forskas fram, prövas, godkänns och följs upp fick lite påfyllning. Vi pratade en del om hälsoekonomi och det är ett intressant område som jag tror kommer att utvecklas än mer. Intressant att Sverige ligger så långt fram när det gäller att miljöklassa substanser i läkemedel. Även Fass.se är visst unikt i Europa.
Dagen innehöll givande och intressanta samtal som gav uppslag till tankar och idéer som jag kan ta med mig hem till vårt eget landsting.

Inga kommentarer: