torsdag, februari 12, 2009

Några funderingar till om Kulturutredningen

Jag blev inte så mycket klokare efter presentationen på Lava, Kulturhuset. Det var samma presentation som den jag såg via webben på förmiddagen. En snabb översiktlig presentation. Det var dock knökafullt i lokalen och stolarna räckte inte på långa vägar. Min kollega P var dock snabb med att hämta en pall som stod lite bakom kulisserna och den överlät snällt till mig;-)

Kultura. Ett nyord som Birgitta Englin använde sig av. Hon jämför det med samlingsordet för att utföra olika sportaktiviteter - idrotta. Men säger verkligen ungdomar "kultura"?

Innan jag hunnit ta del av hela utredningen, läst och funderat, är jag försiktigt positiv. Jag är mest positiv till portföljmodellen. Myndighetsomvandlingen är lite svårare att kommentera innan man hunnit fundera ett tag. Det är svårt att säga nu vad utredningens förslag innebär för exempelvis musiklivet när Rikskonserter inympas i en stor myndighet. När Rikskonserter försvinner, kommet det fortfarande att finnas en nationell samordning? Stärks musiklivet av utredningens förslag? Kommer musiken att ha en stark ställning i den nya myndigheten? Hur ska samordning av turnéer av gästande större internationella orkestrar ske? Det är få länsinstitutioner som törs ta den ekonomiska risken att vara garanten för sådan verksamhet. Vad händer med det utvecklingsarbete som är så viktigt? Kommer samarbetsråden för de regionala institutionerna att få en tydligare roll för samverkan och utvecklingsfrågor? Ja, jag har en hel del funderingar och frågetecken.

Noterar att man tagit bort kvalitet i de nya kulturmålen.

Utredningens ordförande underströk att förslagen som ges håller sig inom befintlig ram. Det hade varit önskvärt utredningen varit lite olydig och föreslagit att kulturbudgeten bör öka. Det har ju skett en urholkning år för år genom att det inte ges kompensation för pris- och löneökningar till kulturinstitutionerna.

Efter att Kulturutredningen haft sin presentation var det dags för Skuggutredningen. I vimlet syntes några av våra mest kända skådespelare. Skuggutredningen presenterade sin parlör och boken Skuggutredningen. I Skuggutredningens bok har jag varit med och bidragit till två av inläggen.

Ja, det lär säkert bli fler inlägg om Kulturutredningen här på bloggen.

1 kommentar:

Brannberg sa...

Nu hoppas jag på en bred diskussion om den framtida kulturpolitiken. Tyvärr fick ju inte utredningen säga något om pengar. För att jag ska bli positiv till förhandlingsmodellen så får den inte innebära att regionerna får ett ansvar att administera statliga neddragningar.
Nu gäller det att påverka finansministern så att kulturministern får ett ökat anslag.