torsdag, februari 05, 2009

En bra diskussion om långsiktigt stöd till kulturaktiviteter

Idag har UKD sammanträtt och vi hade avsatt tid för att verkligen hinna diskutera och gå igenom de långsiktiga kulturaktiviteterna som får stöd av UKD. Potten för kulturaktiviteter är ca 2 miljoner kronor, varav ungefär hälften av pengarna är reserverade för långsiktiga satsningar. Som det ekonomiska läget är ser det ganska omöjligt ut att få nya resurser för att denna pott ska kunna växa, så därför fanns det behov av en diskussion för att se om det var dags att omprioritera någon eller några av aktiviteterna. Med andra ord, vända och vrida på alla stenar. Kulturaktivitetspengarna syftar ju till att stimulera och utveckla nya kulturaktiviteter i hela länet. Det handlar också om att se till alla konstarterna och hur projekten förhåller sig till landstingets kulturvision. Det blev en bra och konstruktiv diskussion och den lär fortsätta.

I övrigt fattade vi beslut om några projektansökningar.

Tackar och ser fram emot den utlovade uppvaktningen från mina kollegor i delegationen;-)

Inga kommentarer: