fredag, februari 20, 2009

Mitt i musiken

Även denna fredag har jag medverkat i Mitt i Musikens veckomagasin. Vi fortsatte på tråden "hur ska musiken talad med enad röst?" från förra veckans program. Den här gången blev det ett bättre samtal då det var färre som deltog i samtalet. Men jag vet inte om någon blev så mycket klokare;-) Samtalet börjar ca 40 minuter in i programmet.

Att musiklivet behöver enas betyder ju inte att någon enskild person eller organisation ska föra musiklivets talan, mer om samverkan över institutions-, organisations- och genregränser. Vi måste bli tydligare med vilken roll och betydelse musiken har i samhället.

Efter radiosamtalet blev jag uppringd av Lars Farago, Amatörmusikernas samarbetsråd, som bjöd in till ett möte. Givetvis tackade jag ja. Dialogen är ju första steget för samverkan.

Inga kommentarer: