tisdag, februari 17, 2009

Ska man ha rätt att välja kön på sitt barn?

Jag vill börja med att säga att jag inte vill inskränka rätten till abort, så jag betackar mig för kommentarer om att kvinnans rättigheter begränsas o s v.

Men...

Det behövs sannerligen en etisk diskussion om människovärdet. Frågan aktualiseras av medias rapportering om en kvinna som väljer att abortera två flickebarn då hon vill ha en son. Ja, hon har rätt till fri abort t o m vecka 18 utan att ange skäl. Men, är det etiskt riktigt att med hjälp av dagens medicinsktekniska utveckling välja bort ett barn med "fel" kön? Det var väl inte därför som fri abort kom till? Vi brukar förfasas över att flickebarn aborteras i Kina, nu sker det även i Sverige. Vi anser att alla människor har ett unikt och lika värde. Inga undantag. Är det då verkligen etiskt rätt att medvetet bli gravid och sen abortera barnet för att det har "fel" kön? Att få ett barn är inte som att köpa en bil. Man kan inte välja och vraka mellan modeller och färger. Det handlar om ett människoliv och om människolivet inte värderas högre blir jag riktigt orolig. Det är en fin gåva att få bli biologiska förälder och det är tyvärr inte alla som välsignats med denna gåva.

En abort är de facto att släcka ett liv och det är sannerligen inget lätt beslut att fatta. En abort måste ses som den sista utvägen då man inte kan fullfölja graviditeten av olika skäl. Men, det borde rimligtvis inte behövas över 30 000 aborter per år i ett så upplyst land som Sverige där tillgången till preventivmedel är god, samtidigt som vi har ett hyfsat socialt skyddsnät jämfört med många andra länder. Trots det ligger abortnivåerna högt år efter år. Statistiken visar på höga siffror för de som gör fler än en abort. Varför?

Anser vi att vi har rätt att välja kön på vårt biologiska barn? Ja, då är vi ute på hal is. Vi tummar på alla människors lika och unika värde. Jag vet inte om det är via lagstiftning som vi ska komma till rätta med detta etiska dilemma. Men det behövs sannerligen en etisk diskussion om människovärdet. Det kan inte vara rimligt att man väljer bort ett barn p g a kön. Det handlar om människoliv.

1 kommentar:

Mats Blom sa...

Jag delar din analys, och uppfattningen att lagstiftning inte är rätt väg att gå.

Människans nyfikenhet har alltid lett till upptäckter som kan vara både positiva och negativa. Det gäller då att man har en rgering som inte understödjer vårt förakt för svaghet, något som tyvärr både den nuvarande och den föregående misslyckats med.

Genom att dra åt tumskruvarna för de sjuka, så misstror man det lidande som dessa människor dagligen uplever. När man dessutom drar ner på sjukvården, så lägger man ännu mer sten på bördan genom att mer eller mindre lämna över ansvaret för rehabilitering på den enskilde. När de ekonomiska förutsättningarna för att klara sin dagliga försörjning minskas ytterligare, så är det inte konstigt att många ser hopplöst på sin situation.

Detta allt medan ledarskribenter som Hanne Kjöller, särskilt inför det senaste riksdagsvalet, så gott som varje vecka spyr galla över de långtidssjukskrivna.