fredag, februari 13, 2009

Mitt i Musikens veckomagasin

Idag har jag medverkat i ett samtal om Kulturutredningens förslag i Mitt i Musikens veckomagasin i P2. Det blev ett lite märkligt samtal med många som deltog i samtalet med olika vinklar och inspel. Det var lite svårt att delta i det samtalet när man satt med via länk i en annan studio och det är så många deltagare. Samtalet kanske hade tjänat på något färre deltagare.

Jag instämmer helt i det som Lars Farago sa om att musiklivet behöver ena sig för att det inte ska utbryta en huggsexa om pengarna. Precis vad jag själv sagt ett antal gånger.

Nu fortsätter läsandet av utredningen. Det är många sidor att ta sig igenom...

Inga kommentarer: