fredag, februari 27, 2009

Effekt av klimatförändringar?

Det var rejält blött på marken där det nya huset ska byggas. Ni som läser JP vet ju att det har framförts viss oro för att det nya huset riskerar att stå under vatten p g a klimatförändringar och slutsatsen skulle vara att det är olämpligt att bygga vid Munksjön.
Vi var nog flera som undrade om dessa klimatförändringar redan drabbat Jönköping?

Inga kommentarer: