måndag, februari 09, 2009

Stockholmsperspektiv på scenkonsten

Stockholms kultur- och idrottsborgarråd Madeleine Sjöstedt föreslår på DN Debatt att man ska slå ihop administration och verkstäder för Dramaten och Operan för att frigöra resurser till Riksteatern. Varför just till Riksteatern?!? Varför inte till länsinstitutionerna eller de fria grupperna? Att "Riksteatern - den mobila scenen" skulle stå för mer av scenkonsten ute i landet känns som ett uppifrån och ner-perspektiv och ganska gammalmodigt. Ute i regionerna har scenkonsten utvecklats något enormt och håller en mycket hög kvalitet. Jag skulle nog våga påstå att det är de regionala instutionerna som har visat störst förändrings- och utvecklingskraft och vågat pröva nya vägar och uttryck.

Det skulle vara intressant om man såg över uppdragen för Dramaten och Operan. Ska de ha ett uppdrag att spela även ute i landet genom samarbete med ett par regionala scener? Jag skulle gärna se ett samarbete mellan Dramaten och Smålands Musik och Teater när "smothuset" står färdigt 2011.

Det är så lätt att hamna i hur kulturen ska organiseras istället för att prata om kulturpolitikens innehåll. Mycket av det som har läckt från Kulturutredningen har just handlat om organisation och struktur. Ser fram emot en diskussion som handlar om mål och innehåll.

Till sist. Sjöstedts resonemang om "hög kvalitet" kontra "alla i hela landet" förstår jag inte alls. Jag ser inte motsättningen i det hela.

1 kommentar:

Erik sa...

Hej Mia,
Om du vill läsa mer om vad Madeleine menar om motsättningen kan du läsa en artikel här:

http://madeleinesjostedt.wordpress.com/2008/09/25/tydliggor-kultustodets-mal/

Motsättningen uppstår när kulturrådet tex ska fördela bidrag till kulturverksamheter, och måste väga "kvalitet" mot "kultur i hela landet" i bidragsfördelningen. Båda målen är viktiga men med de riktlinjer som finns för kulturstödet idag är det omöjligt att avgöra hur man ska prioritera emellan dem. Vänlig hälsning

Erik Jennische
kulturroteln i Stockholms stadshus.