fredag, februari 20, 2009

Seminarium om Kulturutredningen


Även denna dag har ägnats åt Kulturutredningen. Per Svenson, sekreterare i utredningen, redogjorde för betänkandet och svarade på en mängd frågor och funderingar från kulturpolitiker och tjänstemän i länets kommuner och landsting.
Det blev en givande och bra dag. Det allra viktigaste är att vi fortsätter att bygga en dialog mellan regional och lokal nivå. Samtalen är så otroligt viktiga. Nu väntar remissarbete och så proppen från regeringen. Vi förbereder oss i allafall för att det blir en portföljmodell och det ska bli en intressant och spännande process i länet.

Inga kommentarer: