onsdag, december 02, 2009

Utredningar x 2

Sitter på ett café i Stockholm och väntar på att tåget ska ta mig hem.
Jag har tillbringat tisdagen och onsdagen i Stockholm för Länsmusikens Samarbetsråds räkning. Det händer mycket intressant nu inom kulturområdet och inte minst inom musiklivet. Förändringar innebär både oro, spänning, utveckling och möjligheter att tänka nytt.

I Kulturpropositionen föreslog regeringen att Rikskonserter ska avvecklas och att man ska skapa en nationell plattform för musik. En utredare har utsetts för att föreslå den närmare utformningen av denna plattform för musiken. Utgångspunkten är att "ett vitalt musikliv utvecklas i hela landet och att mångfalden i musikutbudet ges goda förutsättningar att utvecklas i samspel med musikaktörer på lokal och regional nivå". Man ska m a o inte behöva bo nära en storstad för att kunna ta del av musik av hög kvalitet.
Utredningstiden är kort, förslaget ska lämnas till regeringen 15 februari. Det står i direktiven att utredningen ska ske i nära samverkan med bl musiklivets företrädare, varav Länsmusiken är en. Igår träffade en arbetsgrupp från Länsmusikens samarbetsråd utredningen och det var ett konstruktivt och givande samtal om den nationella plattformen för musiks uppgifter, Länsmusikens roll o s v.

Parallellt med denna utredning pågår "Kultursamverkansutredningen" d v s den s k portföljmodellen ska få fastare former. Vi träffade två av sekreterarna kort igår, men ska möta dem senare i december. Denna utredning berör ju också Länsmusiken som en regional aktör. Frågan är vad Länsmusiken ska heta när det blir större regioner?;-)

Idag har styrelsen för Länsmusikens Samarbetsråd sammanträtt och det är en engagerad styrelse med många goda idéer. Det är alltid stimulerande att träffa engagerade människor. Vi har dessutom roligt ihop i styrelsen och det borgar för ett gott arbete. Kan väl säga att vi inte saknar arbetsuppgifter...

Inga kommentarer: