onsdag, december 08, 2010

Vem har ansvar för barn med psykisk ohälsa?

Jag har läst Socialstyrelsens rapport "Barn och ungdomar med psykisk ohälsa - Vem tar hand om dem?". Inte så rolig läsning. Man konstaterar att det på många håll saknas förebyggande och tidiga insatser, att det brister i vårdkedjan och att det finns gränsdragningsproblematik mellan kommuner och landsting. Socialstyrelsen pekar på att det i många fall saknas tydliga uppdrag för verksamheterna. Slutsatsen är att det är oklart vem som har ansvar för barn med psykisk ohälsa.

Så får det bara inte vara. Det är oerhört viktigt med tidiga insatser och rätt stöd. Man kan inte bolla barnet/ungdomarna mellan olika instanser. Risken är att inget stöd ges alls. Varför är det så svårt med samverkan utifrån det enskilda barnets behov? Här har vi en del att arbeta med!

Jag hoppas innerligt att modellkommunsprojektet kan bidra till att man finner bra modeller för första linjens vård när det gäller barn och unga med psykisk ohälsa och att ansvarsfrågorna reds ut. Barnen förtjänar bättre stöd och hjälp när de drabbas av psykisk ohälsa!

2 kommentarer:

Steve sa...

" Det är oerhört viktigt med tidiga insatser och rätt stöd"/långsiktigt tänkande. Så sant, så sant.

Mia sa...

Men ändå verkar det vara så svårt när det kommer till kritan. Mycket märkligt. Bara att kämpa på!