torsdag, december 16, 2010

Viktig satsning på patientsäkerhet!

Idag presenterade socialminister Göran Hägglund regeringens satsning på ökad patientsäkerhet. En viktig satsning! Det är alltför många patienter som drabbas av en undvikbar vårdskada. Ja, t o m dör av brister i vården. Jag delar Hägglunds nollvision för vårdskador.

För 2011 satsas 500 miljoner, varav landstingen får dela på 400 miljoner om man uppnår fastställda kriterier och mål. Samma tänk som för "kömiljarden" och det har ju gett önskat resultat med kraftigt förbättrad tillgänglighet. För 2012-2014 satsas 675 miljoner per år. Bra, Hägglund!

Detta är en satsning helt i linje med vårt landstings patientsäkerhetsarbete, där Landstinget i Jönköpings län har ambitionen att bli världsledande i patientsäkerhet.

Inga kommentarer: