måndag, juni 27, 2011

Det behövs en översyn av Kristdemokraternas adoptionspolitik

Idag har jag intervjuats av P1 angående Kristdemokraternas adoptionspolitik. Och ja, den hänger inte riktigt ihop. Frågan har aktualiserats då det finns en motion till Rikstinget som handlar om att det behövs en översyn av partiets adoptionspolitik. Jag delar den åsikten.

Kristdemokraterna säger ja till närståendeadotion och ensamståendeadoption, men nej till samkönades möjlighet att prövas för adoption. För mig går inte det ihop.
För mig sitter det inte i könet eller sexualiteten om man är en bra förälder och kan ge barnet en bra uppväxt. Dessutom visar studier att barn till samkönade föräldrar inte har sämre förutsättningar utvecklingsmässigt eller psykologiskt jämfört med barn till olikkönade föräldrar. Sedan beslutatet i Riksdagen togs 2003 har även ett par tunga remissinstanser ändrat uppfattning i frågan från nej till ja. Det väger tungt.

Ja, barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder. Det behöver alla barn. Men dessa förebilder finns inte bara i den innersta familjen, utan även i den nära gemenskapen. Även våra barn som växt upp i en s k kärnfamilj har fått förebilder från personer utanför den innersta kretsen.

Intervjun i P1 kan du höra på torsdageftermiddag.

Inga kommentarer: