tisdag, juli 05, 2011

Summering av Rikstinget

Det har gått några dagar sen Kristdemokraternas riksting i Umeå och här kommer några reflektioner av dessa dagar.


 • Göran Hägglunds tal var som alltid bra. Ideologiskt. Det blev allra bäst när han släppte manus och röt till åt alla dem som ägnar tid och debattutrymme till kritik utan att själva ha några svar. Bra Göran! Du kan läsa hans tal här.

 • Bra att Rikstinget beslutade att Kristdemokraternas fokus de kommande åren är barn och ungas uppväxtvillkor. Här finns mycket att göra!

 • Bra att Rikstinget inte låste fast en explicit modell för hur stödet till barnfamiljer ska se ut. Det är inte medlet som är det viktigaste utan målet - ökad frihet för barnfamiljerna!

 • Glad över att Rikstinget med minsta marginal ställde sig positivt till att använda sprutbytesprogram. Det är en viktig hälsopolitisk åtgärd för en av de mest utsatta grupperna i samhället.

 • Bra att Kristdemokraterna ska verka för att slopa fribeloppet för studenter!

 • Göran Hägglund blev självklart omvald som partiordförande. Vem hade trott något annat?!? Han är den bästa partiledare vi kan ha nu!

 • Själv blev jag vald till ersättare i valberedningen. Spännande!

 • Mindre nöjd med de märkliga beslutet om översyn av partiets adoptionspolitik.

 • Rikstingsfesten bjöd på många skratt. Stå upparen Åsa Persson var otroligt rolig.

 • Glad över att trotjänaren Jona Eriksson från Eksjö förärades Alf Svensson-plaketten. Den var han väl värd!

 • Mindre nöjd med själva motionsbehandlingen. Det duger inte att så många talare inte kan delta i debatten då tidsramarna är snäva, samtidigt som det är nästan 400 motioner att behandla. Det måste bli en ändring till kommande riksting!

Summa sumarum var det bra och givande dagar i Umeå. Bra stämning och en debatt med högt i tak. Nu gäller det att göra verkstad av besluten. Det ansvaret ligger hos oss alla som har förtroendeuppdrag och att vi talar med samma röst. Det duger inte med en massa frispel hit och dit om man vill att Kristdemokraterna ska få ett större inflytande i svensk politik efter nästa val.

Inga kommentarer: