tisdag, december 05, 2006

Annie, läs regeringsförklaringen!

Såg du på "Argument" ikväll? Det handlade bl a om kulturen och statens stöd till författare. Inte så lite trist att man ville utmåla det som att de borgerliga enbart vill att kulturen ska verka på marknadens villkor. Den kultur som inte bär sig själv ska inte finnas. Tyvärr, förstärkte de två centerpartisterna denna bild.

Författaren Marcus Birro har så rätt när han lyfter fram kulturens egenvärde. Kulturen har ett viktigt värde för oss som personer för att vi ska må bra och utvecklas som personer. Om kulturen enbart ska finnas på marknadens villkor skulle inte det "kulturella smörgåsbordet" ha så många rätter att välja på. Var skulle då valfriheten finnas? Kan man göra det så enkelt som Annie Johansson påstår att det är konsumenterna som avgör vilken kultur som ska finnas? Absolut inte! Om så skulle vara skulle utbudet vara tämligen enahanda. Jag föreslår att Annie Johansson läser regeringsförklaringen!

Inga kommentarer: