fredag, december 01, 2006

Socialtjänstministern tar ställning

Det borde väl vara en självklarhet att de inkomster som barn och ungdomar får av extrajobb inte ska räknas in om en familj får försörjningsstöd. Vad är det då för vits för dessa ungdomar att jobba extra? Ska ungdomar som lever i familjer i ekonomisk utsatthet drabbas dubbelt? Vilka signaler ger det till dessa ungdomar?

Det är bra att socialtjänstminister Maria Larsson är tydlig i denna fråga. Barn har inte försörjningsplikt för sin familj och därmed ska inte barns extrainkomster räknas in i försörjningsstödet. Det ska löna sig för alla att arbeta. Det är också bra att det ska bli samma riktlinjer i alla kommuner. Det ska inte vara beroende av vilken kommun man bor i om ungdomarna får behålla sin extrainkomster eller ej. Frågan är varför dessa riktlinjer inte finns?

Inga kommentarer: