onsdag, september 05, 2007

Fokus på folkhälsa

Ett av de roligare uppdragen som jag har förmånen att inneha är att vara ledamot i Folkhälsorådet i Gislaved. Det ger en god inblick i det folkhälsoarbete som bedrivs ute i kommunen. Men visar också på hur viktigt det är med samverkan mellan olika aktörer för bättre folkhälsa. Lärorikt. I Gislaved är man offensiva och det saknas inte idéer på hur man kan jobba med folkhälsofrågor. Frågor som går över alla sektorsgränser. Diskussionerna är givande och inte blir det sämre av den goda stämningen runt sammanträdesbordet. Idag har vi bland annat diskuterat vilka tre frågor som bör prioriteras under 2008 i handlingsplanen för folkhälsa. Vi får se om remissinstanserna tycker det samma som vi...

Inga kommentarer: