torsdag, januari 14, 2010

Förberedelser inför valet

Förberedelserna inför valet fortsätter. Idag har det varit en heldag tillsammans med landstingsgruppen. Dagen har ägnats åt diskussion och bearbetning av ett landstingspolitiskt valmanifest. Vad är det vi vill prioritera under nästa mandatperiod? Vilka är våra hjärtefrågor? Helt enkelt, vilka frågor vi går till val på. Det handlar om att presentera ett trovärdigt valmanifest som kan få väljarnas stöd.
Det var givande och konstruktiva diskussioner och jag tror att vi har lagt en bra grund. Men det återstår en hel del filande på valmanifestet innan det ska antas av distriktsstämman i slutet av mars.

Inga kommentarer: