onsdag, januari 13, 2010

Mer kultur genom samverkan

Idag har det varit ännu en dag i Stockholm. Kan väl säga att "tågdoktorn" har en del att jobba med. Både resan till och från Stockholm var det förseningar...

Anledningen till dagens besök i huvudstaden var ett möte med Kultursamverkansutredningen, d v s Chris Heisters utredning om den s k portföljmodellen. Vi som var med på mötet var representanter från sydöstra Sverige (Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge). Vi fick möjlighet att skicka med vår syn på en ny fördelningsmodell av de statliga kulturbidragen till regionerna, samt även lyfta en del frågor. Det blev ett öppet, bra och givande samtal. Nu väntar vi på betänkandet som ska lämnas till kulturministern om en månad. För Jönköpings län handlar det om att ta fram en kulturstrategi för länet och det ska ske under 2010. Vad vill vi profilera i Jönköpings län?

Vi fem landsting/regioner som var med på mötet har påbörjat ett samtal om hur vi kan samverka mer inom kulturområdet i syfte att ge medborgarna tillgång till mer kultur. En spännande resa som precis har startat.

Inga kommentarer: