måndag, januari 25, 2010

Motion håller hjärnan i trim

I dagens JP är det en intressant artikel om att motion är bättre än korsord när det gäller att hålla hjärnan i trim. Det är Hälsohögskolans tvillingforskning som kommit fram till intressanta resultat som kan påvisa hur viktig motion och social stimulans är för att vara mentalt vital även i hög ålder.

Landstinget i Jönköpings län har under flera år jobbat med Passion för livet som syftar till att ge äldre i samhället kunskap och verktyg för att skapa ett hälsosamt liv och själva ta aktivt ansvar för sitt åldrande. Ett arbete helt i linje med vad Hälsohögskolan kommit fram till i sin forskning. Kan man vidareutveckla detta arbete i samverkan med den ideella sektorn?

Jämfört med hela befolkningen har åldersgruppen 75 år och äldre en högre grad av stillasittande fritid och en lägre andel fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande egenskaper och en ökning av den fysiska aktiviteten tillhör de åtgärder som har den största positiva effekten på hälsa. Det vore intressant om fler idrottsföreningar kunde stimuleras till att erbjuda motionsaktiviteter anpassade för äldre.

Tyvärr kan jag inte länka till artikeln i JP, då tidningen inte finns i nätupplaga.

Inga kommentarer: