onsdag, januari 27, 2010

(S) omyndigförklarar invånarna i Jönköpings län

Här i länet ska Socialdemokraterna och ABF genomföra en föreläsningsserie för att folkbilda länsinvånarna om vårdvalet. När man läser artikeln i JP och hör inslaget på Radio Jönköping kan man ställa sig frågan hur objektiv informationen som ges kommer att vara. Det är mer en politisk kampanj än folkbildning. Rubriken på föreläsningsserien är "Vem vinner på vårdvalet?". Man kan mer än ana (s)varet på den frågan om det är arrangörerna som besvarar den...

Ett axplock av uttalanden från s och ABF:

"Det är aldrig fel att informera och vi tycker att folk ska veta vilka konsekvenser vårdvalet kan få. Att det kan betyda att de kan förlora sin vårdcentral som de går till idag." (landstingsrådet Anci Magnusson, s)

"För många kommer det säkert som en överraskning att de plötsligt ska gå till en annan doktor som de inte har valt." (landstingsledamoten Marcus Eskdahl, s)

"Jag tror inte att människor har en förmåga att bara ta ett skriftligt dokument och sedan ta ställning." (Mariana Emanuelsson, ABF)

"Det är viktigt att förstå att de här vårdcentralerna måste få finnas kvar."

När jag läser och hör uttalandena blir jag beklämd. För det första utgår man från att invånarna inte förstår sitt eget bästa och att man måste hjälpa dem att förstå och välja "rätt". Det är att omyndigförklara invånarna! I det informationsmaterial som skickas ut under nästa vecka framgår det tydligt hur valet går till och vilka vårdgivare man kan välja. Det är ingen som tvingas att gå till en vårdcentral som man inte vill gå till. Man gör ett aktivt val och att inte välja en annan vårdcentral än den som föreslås är också ett aktivt val.
För det andra nedvärderar man kvaliteten på den vård som ges vid landstingets vårdcentraler av våra duktiga medarbetare när man mer eller mindre utgår från att nöjda patienter inte kommer att välja den vårdcentral som man brukar gå till. Mycket märkligt!

Oppositionen i landstinget har missat hela poängen med vårdvalet. Det är patienten och hennes behov som är i fokus, inte systemen eller politiker. Patienternas val av vårdcentral kan ha många orsaker; närhet, läkare, bemötande etc. Det är patienten som har makten, inte vi politiker som bestämmer vilken vårdcentral man ska gå till.

I partiledardebatten erkände Mona Sahlin att man värnat systemen före patienten, men idkat självkritik som lett till förändring. I Jönköpings län är det fortfarande systemen som är det viktigaste för socialdemokraterna. Inte patienten.

Jag kan tyvärr inte länka till artikeln i JP då tidningen inte finns i nätupplaga.

Inga kommentarer: