onsdag, mars 10, 2010

En dag i kulturpolitikens tecken

På väg hem efter en konstruktiv dag i kulturpolitikens tecken. Jag har fått förtroendet att leda Kristdemokraternas arbetsgrupp som ska arbeta fram ett nytt kulturpolitiskt handlingsprogram. Under våren ska det vara klart. Det är ett digert och roligt arbete med många intressanta diskussioner i arbetsgruppen. Ambitionen är att det ska kunna användas av kulturpolitiker lokalt, regionalt och nationellt. Det ska ha en tydlig ideologisk förankring och konkreta förslag på hur Kristdemokraterna vill utveckla kulturpolitiken. Kan väl säga att idéer saknas inte;-) Men det finns alltid tid att lyssna på människor som är engagerade och vill utveckla kulturpolitiken.

Vilka kulturpolitiska frågor tycker du är viktiga att lyfta fram? Vad behöver utvecklas? Var finns det brister idag? Kom med tankar och idéer!

Inga kommentarer: