torsdag, mars 18, 2010

Mänsklig kvalitetsutveckling

Befinner mig i Malmö på Folkbildningsrådets Folkhögskolekonferens. Före lunch vi fick lyssna till professor Stefan Lagros som höll ett intressant föredrag om mänsklig kvalitetsutveckling. Vad är kvalitet? Hur definierar man kvalitet? Kan man definiera kvalitet? Vilka värderingar baseras kvalitetsutvecklingsarbete på?

Jag fastnade för ett par saker som Lagros sa. Bl a sa han att "I mänskliga organisationer finns inga objektiva fakta", vilket innebär att man måste sträva efter en djupare förståelse för att jobba med kvalitetsutveckling och förstå att allt kan inte uttryckas i mått av siffror. Det tål att tänkas på. Jämför estetik och skönhet. Hur mäter man det? Vi känner igen skönhet när vi ser det, men kan kanske inte förklara exakt varför. Det är väl därför som kvalitetsbegreppet inom kulturlivet har varit så omdiskuterat.

Lagros lyfte även fram att vi människor är inte så rationella som vi ofta vill ge sken av, vilket innebär att varumärkesbygge och image är viktiga för kvaliteten. Image och varumärke fungerar som filter för kvalitetsupplevelsen och formar våra förväntningar.

Även synen på hur man som ledare/chef ser på sin personal är av stor betydelse för kvalitetsutvecklingsarbetet. Utgår man från att personalen är lat och vill göra så lite som möjligt eller utgår man från att personalen vill göra ett bra och meningsfullt arbete som man kan känna stolthet över? Det formar vilka förutsättningar som ges och vilka styrmetoder som används. Likaså är ett engagerat ledarskap en avgörande faktor för kvalitet. Även förtroende är en viktig faktor.

Lagros avslutade med att ge några råd för att lyckas med kvalitet. Det första av dem löd "Utveckla din egen livskvalitet". Han menade att kvalitet börjar i oss själva. Vi behöver känna att arbetet är meningsfullt och utvecklande och vi behöver trivas för att det ska bli kvalitet. Ganska logiskt egentligen. Ett annat råd var att ha kul. Trivs man och det är bra stämning blir kvaliteten bättre.

Inga kommentarer: