onsdag, mars 10, 2010

Några kommentarer från gårdagens landstingsfullmäktige

Dagordningen som såg kort ut, visade sig fylla hela dagen ändå. Det som tog tid var debatterna om de fyra interpellationerna på tema vårdval. Debatten var inte alltid så stringent utan tog upp annat än de frågor om vårdval som ställts i interpellationerna. Jag måste ställa mig frågan efter att ha lyssnat till dessa debatter, vad vill egentligen socialdemokraterna? Är man emot vårdval eller inte? Det finns ingen hejd på alla problem som man funderat ut. Den stora frågan för dem nu är eventuella omställningskostnader för landstingets egna vårdcentraler. Man vill ha besked NU om vilka omställningskostnader det blir. Det förstår väl vem som helst att det inte går att svara på den frågan en vecka efter att man räknat samman hur länsinvånarna valt...

En motion av vänsterpartisten Inga Jonasson som handlade om en översyn av arvodena till de förtroendevalda behandlades. Hon vill att arvodena ska räknas upp i kronor istället för procent och baseras på medellönen för exempelvis sjuksköterskor. Vänsterpartiet vill på detta sätt minska inkomstklyftorna. Om man vill minska inkomstskillnaderna i vårt landsting hade det varit mer ärligt av Vänsterpartiet att även föreslå en översyn av hur chefstjänstemäns och läkares löner sätts i Landstinget. Men det gjorde man inte. Nu blir det bara populism och man spär på politikerföraktet.

Vi fick en föredragning om Öppna Jämförelser 2009. Det finns områden där Landstinget ligger i topp och andra områden där det finns klara förbättringsåtgärder att göra. Öppna jämförelser är ett bra dokument för uppföljning och förbättringsarbete. Under åren 2006-2009 har Landstinget i Jönköpings län placerat sig topptre och anledningen till det är det ständigt pågående kvalitets- och förbättringsarbetet. Så ska det fortsätta att vara!

Inga kommentarer: