fredag, mars 19, 2010

Vikten av tidiga insatser

Idag finns det en läsvärd krönika signerad av Britta Svensson i Expressen. Hon tar upp vikten av tidiga insatser och behandling av barn och ungdomar med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Det är tragiskt att det ska behöva ske grova våldsbrott och andra kriminella handlingar innan man får hjälp. Varför brister det just inom detta område? Okunskap?

4 kommentarer:

SteveE sa...

Ja, varför ? Förvisso är okunskapen fortfarande utbredd men vad viktigare är. Det finns idag också kunskap. Ta vara på det som hänt de senaste 10 åren och se till att sprida den kunskap och de goda exempel som ändå finns. Alla är överens om vikten av "tidiga insatser" men orden måste kopplas till handling.

SteveE sa...

Ja, varför ? Förvisso är okunskapen fortfarande utbredd men vad viktigare är. Det finns idag också kunskap. Ta vara på det som hänt de senaste 10 åren och se till att sprida den kunskap och de goda exempel som ändå finns. Alla är överens om vikten av "tidiga insatser" men orden måste kopplas till handling.

Mia sa...

Ja, det gäller att använda den kunskap som finns. Jag vill också se mer handling utan att det handlar om vem som ska betala. Gillar inte stuprören som finns mellan offentliga institutioner (stat/landsting/kommun)där människor hamnar mellan stolarna. Det behövs mer samarbete där människan sätts i centrum. Det vore inte fel med en gemensam satsning av Hägglund/Ask/Björklund i dessa frågor. Satsningen på modellkommuner är ett steg i rätt riktning.

SteveE sa...

Tyvärr så tror jag inte att Ask och Björklund tillför något. Tex har Ask snarast raljerat över "bokstavsdiagnoser", t ex ADHD, som hon menar är ett påhitt och nåt vi alla har en släng av och hon tycker att det är stämplande med alltför tidiga insatser. Björklund å sin sida förordar i alla lägen disciplin och hårt arbete som den enda lösningen. Hägglund ser ut att bli ensam , men visst, jag ser gärna att han går i front för en reell samverkanssatsning. Resurserna kommer att visa sig så oerhört mycket större om vi raserar stuprören och samverkar. Även detta en självklarhet som ofta uttrycks i ord men alltför sällan i handling.