onsdag, februari 06, 2008

Givande samtal på Länsbiblioteket

Idag har jag varit och träffat chefen för Länsbiblioteket, Katinka Borg, för att samtala om Länsbiblioteket och få mer kunskap om den verksamheten. Länsbiblioteket är en av de verksamheter som Utbildnings- och kulturdelegationen ansvarar för. Vi samtalade bland annat om tillgänglighet och taltidningen. Under ett par veckor har vi ledamöter fått hem taltidningen för att provlyssna. Fyller den samma funktion idag som den gjort tidigare? Behövs den göras om? Det är ett spännande arbete på gång för att öka tillgängligheten till information för våra länsinvånare.

Kan man utveckla kulturturismen i länet genom att använda sig av ABM-portalen? Vi pratade även om vikten och behovet av en gemensam arena i regionen för kulturfrågorna för att stimulera samverkan. För mig var det ett lärorikt möte och jag fick med mig några frågor som jag ska jobba vidare på.

Inga kommentarer: