tisdag, februari 19, 2008

Vårddialog 2008

Eftermiddagen har ägnats åt Vårddialog 2008 som handlar om framtidens primärvård - primärvården 2012.

En kartläggning har gjorts av nuläget i primärvården och denna vecka genomförs dialogseminarium i länets tre sjukvårdsområden. De som deltar vid dessa seminarium är politiker, verksamhetsföreträdare och även från kommunen. Idag genomfördes det första seminariet i Jönköping. Det blev livliga och intressanta diskussioner kring borden.

Vi skulle diskutera behov, samarbete och utmaningar utifrån fyra olika patientgrupper:
- Äldre multisjuka
- Kroniskt sjuka patienter
- Akut sjuka patienter i arbetsför ålder
- Barn och ungdomar

Många kloka synpunkter kom fram. Jag fick även med mig en hel del att tänka på utifrån den diskussion som fördes kring folkhälsa vid vårt bord.

Bor du i Jönköpings län kan du gå in och svara på enkäten om primärvården. Du hittar den här. Dina synpunkter är viktiga!

Utifrån dessa dialogseminarium, enkäten och seminarium med patientföreningarna kommer den politiska ledningen att ta fram en vision för primärvården 2012 och en handlingsplan för hur primärvården ska utvecklas. Det är ett spännande arbete som väntar!

Inga kommentarer: