onsdag, augusti 18, 2010

Besök på demensboende

Tisdagen ägnades åt ett heldagsbesök i Mullsjö. Tillsammans med riksdagsledamoten Irene Oskarsson och kommunpolitikerna Anna Zetterberg besökte vi ett äldreboende och ett demensboende, samt lunchade med pensionärsföreningar och eftermiddagsfikade med Anhörigföreningen på orten.

Alltid intressant att lyssna på hur man ser på samverkan mellan äldreomsorgen och primärvården. En fråga som vi diskuterade igår var de nya riktlinjerna för demensvården som kom i somras som innebär att man inte får använda larm, sänggrindar eller låsa dörren om inte patienten själv godkänt det. Personalen undrade hur de skulle kunna ge en trygg och säker omsorg om de inte får använda dessa hjälpmedel? Finns det risk att fler "rymmer" eller ramlar och bryter sig? Personalen ansåg att riktlinjerna inte var förankrade i verkligheten, utan en ren skrivbordsprodukt.

Det var fascinerande att se vilken kreativitet personalen har för att ge en meningsfull social samvaro. Det fanns t ex en gammaldags folkpark inredd i en källare.

Representanterna för pensionärsföreningarna hade som sina två viktigaste frågor fler trygghetsboenden i Mullsjö och bättre kollektivtrafik. Sen kom givetvis samtalet också in på skatterna...

Inga kommentarer: