torsdag, augusti 12, 2010

Nej till sänkta patientavgifter

I dagens JP kan man läsa att Socialdemokraterna vill återställa patientavgifterna till 2007-års nivå om de vinner valet i höst. Det skulle kosta ca 25 miljoner kronor.

Patientavgifterna höjdes 1 januari 2008. Låt mig ta ett par exempel. Ett läkarbesök på vårdcentralen kostar idag 150 kr jmf med 100 kr. Ett besök hos specialistläkare kostar idag 300 kr idag jmf med 220 kr. Har man remiss från allmänläkare kostar besöket 15o kr.
Beloppet för att få frikort är oförändrat, dvs 900 kr.

På fullmäktige i juni talade (s) om att skillnaden mellan "högern" och socialdemokraternas landstingspolitik var avgiftsvägen, där "högern" slår mot de utsatta och svaga genom höjda avgifter. Om vi jämför med Kalmarlandstinget som är socialdemokraternas "landstingsskyltfönster" höjde (s) patientavgifterna i augusti 2009. Där kostar exempelvis ett besök hos distriktsläkaren 200 kr och man har höjt egenavgifterna för de viktiga förebyggande insatserna som mammografi och cellprov. De förebyggande insatserna ingår dessutom inte i högkostnadsskyddet. Hur står det till med omsorgen om de svaga utsatta grupperna i ett socialdemokratiskt styrt landsting?

Vi har inga indikatorer på att höjningen av patientavgifterna har lett till att patienter har avstått från att söka vård. Däremot har vi fått resurser som vi har kunnat satsa på att t ex utveckla cancervården och den palliativa vården.


Men som om inte det räcker så vill (S) slopa patientavgifterna helt till primärvården under mandatperioden. Den prislappen är riktigt hög! Detta lovar man trots att man vet hur den demografiska utvecklingen ser ut med ökade vårdbehov. Är det seriöst? De pengarna behövs till viktigare insatser, exempelvis satsningar på psykiatrin, cancervården och tillgängligheten.

Inga kommentarer: