tisdag, januari 30, 2007

Björck tar till storsläggan

I dagens JP är det två artiklar om Ansvarskommitténs förslag om att bilda större regioner. Den ena artikeln handlar om själva förslaget som kommer att presenteras i sin helhet om en månad. Men debatten handlar mångt och mycket om att "rita om kartan". Läs mer om Ansvarskommittén här. Den andra artikeln tar upp kritik från två landshövdingar; Lars Engqvist och Anders Björck. Besk kritik. Björck dundrar på och säger "Det är gammalmodiga idéer och låter som något från gamla Sovjetstaten". Häpp. Kort sagt anser de att det är bra som det är med nuvarande länsindelning, men att vissa uppgifter kan flyttas från stat till regioner. Man kan ju inte låta bli att fundera över om de värnar mest om sina egna poster som landshövdingar?

Debatten fortsatte i lokalradion på eftermiddagen. Där debatterade kommunalrådet Acko Ankarberg Johansson med Björck. Acko är ledamot i Ansvarskommittén. Björck ansåg att kommitténs förslag försvagar demokratin och att det måste avgöras i ett riksdagsval om förändringar ska ske. Grattis till att tolka dessa valresultat! Det kan ju skilja sig rejält från region till region. Då är det väl bättre att folkomrösta lokalt. Björck muttrade ständigt om det demokratiska underskottet och avslutade med något i stil med att man inte kan prata om demokrati längre med vissa personer. Undrar vad de moderata ledamöterna i Ansvarskommittén tycker om det uttalandet? Han försökte även med lite beprövad härskartaktik och sa alltid Ackos namn i inledningen av sina inlägg. Acko klarade debatten bra och var klar och tydlig. Ansvarskommitténs arbete handlar ju om så mycket mer än att rita om kartan. Som namnet på kommittén tydligt pekar på: vem ska ansvara för vad? Med en tydlig ansvarsfördelning är det lättare att utkräva ansvar när någonting inte fungerar som det ska.

Ser med spänning fram emot att läsa kommitténs förslag om en månad och den debatt som kommer att följa.

Beklagar att det inte går att länka till artiklarna, men tidningen finns enbart i pappersformat.

2 kommentarer:

Pontus Karlsson sa...

Fattigt av en så stor tidning som JP att ha en så tunn hemsida. De borde lära av NT, Corren eller varför inte Smålandsposten?

Mia sa...

Instämmer. Märkligt att man inte kan se att deras nyheter och bilder skulle bli mer spridda och även stimulera debatten i samhället. Gissar att man är rädd för att tappa prenumeranter om man gör en nätupplaga...