onsdag, mars 21, 2007

Har vi råd att inte jobba förebyggande?

Idag har jag varit på ett intressant seminarium om neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)som avslutades med en paneldiskussion där jag deltog. Före lunch förelästa Steve Ericsson om NPF och kriminalvården. Han frågade bl a har vi råd att inte jobba förebyggande? Hans fråga byggde på de studier man gjort och som visar att så många av fångarna har diagnostiserats NPF. Och vad kostar inte detta både samhällsekonomiskt och mänskligt lidande?

I paneldebatten blev jag varse att vårt landsting är ett av få landsting som inte förskriver kognitiva hjälpmedel till personer med NPF. Mycket märkligt! Det är något som jag måste undersöka vidare. Nyckelordet var annars samverkan. Samverkan mellan arbetsförmedling, försäkringskassa, landsting, kommuner och näringsliv. Här finns en hel del att göra.

Återkommer om Steve Ericssons föreläsning. Nu vill maken ha datorn...

Inga kommentarer: