lördag, mars 03, 2007

Hur stor är egentligen splittringen?

Debatten om en ändrad abortlagstiftning rullar vidare och det stora intresset för media verkar vara att det finns delade meningar inom Kristdemokraterna i denna fråga. Ekot rapporterar exempelvis att "Abortfråga splittrar Kristdemokraterna". Och visst tycker inte alla lika i denna fråga, liksom i en del andra frågor. Men hur stor är egentligen denna "splittring"?
Jag undrar om vi som står bakom Hägglunds linje (partiets abortpolitik) är lika intressanta att lyfta fram i media? Är vi lika offensiva och skriver debattinlägg och insändare i ämnet? Nej. Inte heller meddelar vi som står bakom Hägglunds linje, media att vi ställer upp till val eller omval till partistyrelsen p g a att vi delar partiledningens syn i abortfrågan. Det är ju liksom inte medialt intressant. Det är konflikten som sådan som intressant att lyfta fram i media.

På rikstinget i sommar lär med all säkerhet abortfrågan diskuteras och jag törs nog påstå att det kommer att vara en klar majoritet som står bakom partiets nuvarande hållning i abortfrågan och den har ju inte förändrats i och med förslaget som nu debatteras. Det är precis som med EMU och EU-frågan; EU-kritikerna hörs mest och ges medialt utrymme men är internt en begränsad skara.

Inga kommentarer: