onsdag, mars 21, 2007

Är vi beredda att satsa?

Tänk att det ska vara så svårt att jobba med förebyggande insatser inom de "mjuka sektorerna". Men det är inte det lättaste att få igenom dylika satsningar i en budgetprocess, eftersom det är svårt att "räkna hem" vinsterna. Men frågan är om man har råd att låta bli?

En studie som Steve Ericsson har gjort visar att många av våra fångar på fängelserna har en neuropsykiatrisk diagnos. Värt att understryka är att neuropsykiatrisk diagnos inte per automatik innebär att man blir kriminell, men att risken ökar om man inte får rätt stöd och hjälp. Han gav ett litet exempel på vad en kriminell hade kostat samhället under sin "kriminella karriär". Hisnande 270 miljoner kronor! Rätt stöd i skola och vård hade kanske betingat en kostnad på 1,5-2 miljoner! Nu, 2007, pågår två projekt inom kriminalvården för att se om man med stöd och medicinering kan hjälpa fångar med NPF att komma på rätt väg och minska risken för återfall. Men det är egentligen så dags då. Det arbetet bör ju ske innan man hamnar där. Lyssna på en intervju med Steve Ericsson här.

Nu finns ökad kunskap om NPF och hur man kan jobba med stöd och insatser. Frågan är hur vi använder denna kunskap och om vi vill satsa de resurser som krävs?

Inga kommentarer: