tisdag, mars 11, 2008

En dag av motioner och kulturpolitisk vision

Idag har landstingsfullmäktige sammanträtt. På dagordningen fanns bl a sex motioner som skulle behandlas, kulturpolitisk vision och sju interpellationer.

Vänsterpartiets motion om att utreda möjligheten att införa sprutbytesprogram vållade mindre diskussion än jag förväntat mig. I vissa stunder blev det en tämligen märklig debatt där man sa att "det är fel att dela ut verktyg för kriminell verksamhet". Då är man ute och cyklar. Jag konstaterar att det finns en överväldigande majoritet i fullmäktige för att inte ens utreda förutsättningarna att införa sprutbytesprogram. Voteringen blev 72-4 och fem avstod. Jag var en av dem som avstod. Lite fegt, men det var överenskommelsen. Jag beklagar att man inte ser vikten av sprutbytesprogram för att minska smittspridning av blodsjukdom bland sprutnarkomaner. Detta är inte lösningen med stort L, men en del i arbetet. Samtidigt är det ett sätt att aktivt jobba med sprutmissbrukare.

Under debatten om att utreda förutsättningarna för att ställa krav på rättvisemärkta varor vid upphandling överlämnade socialdemokraternas gruppledare boken "100 sätt att rädda världen" till landstingsstyrelsens ordförande. Han uppmanades att lämna boken vidare när han läst den. Undrar vem som står på tur? Kanske ordförande i tekniska delegationen?

Jag deltog i två debatter; interpellationsdebatten om kultur i vården och debatten om landstingets kulturpolitiska vision.
Lite roligt att en av socialdemokraternas ledamöter ville exemplifiera att kulturen måste finnas i vardagen när man blir sjuk. Han tyckte att "Mia Frisk måste få blogga om hon tycker att det är kul och möjligheten till att få se IFK Norrköping som hon inte kan vara utan måste också finnas." Har Ryhov säsongskortet?!?

Konstaterade att vänsterpartiets gruppledare Inga Jonasson övertagit Esse Peterssons (fp) roll att votera efter alla sina frågor. Vilken tur att vi har en "essometer"! Undrar hur många minuter av alla talade minuter i talarstolen som användes av Jonasson i dag?

Inga kommentarer: