tisdag, mars 18, 2008

Sänkt skatt utan sänkt vårdkvalitet

JP skriver om Skattebetalarna Förenings rapport med budskapet att det går att sänka landstingsskatten utan sänkt vårdkvalitet. Skattebetalarnas Förening är visst ute på turné i landstingen för att visa hur skatten kan sänkas. För vårt landsting menar man att skatten kan sänkas med 1,17 kr. Jag var ju tvungen att ladda ner och läsa hela rapporten. Lösningen är inte förvånande effektivisering genom benchmarking och att landstingen enbart ska syssla med kärnverksamheten hälso- och sjukvård samt med viss tvekan kollektivtrafik.

Visst ska man ta lärdom av andra landstings arbetsmetoder och jämföra resultat och kostnader, något annat vore ju dumt. Och det gör man faktiskt. Inget är så bra att det inte kan bli bättre och just förbättrade arbetsmetoder och struktur kan bidra till en effektivisering som gör att man kan hålla skattesatsen oförändrad trots stora utmaningar. Det finns faktiskt en brasklapp i rapporten om att demografi och medicinskteknisk utveckling kan leda till att skatten inte kan sänkas så mycket som de räknat fram. Det var ju en klok insikt.

Det är trist att Skattebetalarnas Förening inte vill inse att landstingens uppdrag faktiskt är bredare än hälso- och sjukvård. I rapporten anser man att politikerna ska granska om pengarna som satsas på kultur och regional utveckling kan användas på ett mer effektivt sätt i kärnverksamheten. Tror nog att det är just den lilla delen av kakan som granskas mest. I vårt landsting utgör exempelvis satsningarna på kultur ca 1 procent av hela budgeten. De ifrågasätter den regionala kultursatsningen. Underförstått ska den bära sig själv och drivas privat. Det vore intressant att höra hur de ser på kulturens betydelse för ett gott liv och regional utveckling? Har man missat forskarrapporterna som visar på sambandet mellan kultur och hälsa? Det verkar dessutom som att Skattebetalarnas förening helt har missat att allt fler lyfter fram just kulturens betydelse för regional utveckling och att många regioner har använt sig av kulturen som språngbräda för att få fart på hjulen.

Lika trist är synen på regionala utvecklingssatsningar. Hur ska dessa projekt finansieras? Projekt som är med och utvecklar regionen och bidrar till att det blir ökade skatteintäkter som kan läggas på att säkra en god vård för alla.

Mer förvånande är att Skattebetalarnas Förening anser att man kan sänka subventionsgraden för kollektivtrafiken. Har man helt missat klimatdebatten? Det behövs snarare en satsning på att fler åker kollektivt, vilket inte är gratis. Eller ska det finansieras via höjda biljettpriser? Hur många är det då som vill ställa bilen? I vårt län behöver vi även göra en hel del stora investeringar inom kollektivtrafiken.

Summa sumarum presenterar denna rapport inget nytt. När det övergripande målet i livet är minimal skatt och att allt som inte är kärnverksamhet ska betalas ur vars och ens plånbok (med den sänkta skatten) saknas resonemangen om ett gott liv, demokrati och fördelningsfrågor.

Inga kommentarer: