torsdag, juli 30, 2009

Intryck från dag 1

Det fanns inte tid att skriva ner några funderingar utifrån gårdagens seminarier och föreläsningar. Så här kommer några kommentarer.

Vladimir Sucha, EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, lyfte fram i sitt anförande att det inte bara är en ekonomisk och finansiell kris, utan också en moralisk och etisk kris p g a avsaknad av en kulturell dimension i samhället. Kulturell ekologi.

Renad Qubbaj, generaldirektör för Tamarinsititutet i Ramallah, berättade om institutets mål om att återupprätta barnens kreativitet och att det var ett led i att forma ett demokratiskt och progressivt tänkande ledarskap i Palestina. Hon gav flera exempel från deras arbete som visar vlken betydelse kreativitet har i en läkande process för att bearbeta traumatiska krigsupplevelser. Man hade bl a delat ut nödpaket till barn på Gaza som innehöll barn- och ungdomsböcker, pennor och ritblock. Teckningarna uttryckte starka känslor som visade vad barnet och ungdomarna varit med om.

Anne Bamford, professor London, betonade vikten av kreativa skolmiljöer, kulturellt kapital i familjen och engagerade lärare. Hon menade att det är bättre att inte erbjuda estetisk utbildning om den är av låg kvalitet än att erbjuda något dåligt. Ca 25 % av den estetiska utbildningen är negativ för barnens kreativitet. Bamford ansåg att kultur och kreativitet måste genomsyra hela utbildningssystemet. Undrar vad Björklund anser om det?

Sen var det två seminarier. Det första handlade om "Kulturinstitutioner - dinosaurier eller vägen till framtiden?" Vi fick ta del av olika projekt där man prövar nya vägar för att nå nya målgrupper och där barn och unga är med i skapandeprocessen. Frågan är om dessa projekt just bara blir projekt, eller om de bidrar till att förändra och utveckla institutionerna? Projekten kan vara ett sätt att bygga en bro mellan unga och institutionerna. Visst är det en utmaning för en institution att ständigt vara förändringsbenägen. Men det gäller faktiskt inte bara kulturinstitutioner...

Noterade att min stolsgranne f d kulturministern Pagrotsky var mer intresserad av att föreviga sig på bild tillsammans med nuvarande kulturministern med hjälp av sin mobil, än att lyssna på seminariet. Han lämnade seminariet efter en kort stund.

Det andra seminariet handlade om "Den kreativa generationen online". Vi fick resultat från projektet EU Kids Online presenterade för oss. Och Håkan Hydén, professor från Lund, redovisade att det bara var en myt att ungdomar inte vill betala för musik, filmer etc på nätet. Enligt en undersökning var mer än hälften av de tillfrågade beredda att betala 100-200 kr/månaden för att få tillgång till detta. Han pratade också om att cybernormer krockar mellan sociala och legala normer. Det var även en paneldiskussion om den kreativa generationen online. Finns den eller håller den på att växa fram? Odlar vi en myt om att alla ungdomar är kreativa online och att vuxna är okunnig om internet? Finns det kreativa digitala klyftor mellan dagens ungdomar som kommer att ge avtryck i utbildning och ekonomisk utveckling? Kärnfrågan handlar egentligen om hur man ser på Internet. Är det enbart ett verktyg eller en naturlig del av vardagslivet? Gör man skillnad på nätet och IRL?

Kvällen avslutades med en trevlig middag på GöteborgsOperan.

Inga kommentarer: