onsdag, juli 01, 2009

Lyckad satsning

Jag är mycket nöjd med att Landstingets satsning på klamydiatest via internet ger resultat. Fler män testar sig vilket är viktigt om vi ska minska spridningen av klamydia.

Inga kommentarer: