torsdag, april 08, 2010

En lärorik dag

Idag har jag varit på en mycket intressant utbildningsdag om läkemedelsassisterad behandling (LAB) vid opiatberoende. Vi bjöds på två intressanta föreläsningar och en intressant paneldiskussion.

Björn Johnson inledde med en föreläsning om utvecklingen av LAB och samhällsekonomiska effekter.

Det var gott att höra att det i Jönköpings län finns en väl fungerande LAB. Fick inte riktigt kläm på väntetiderna i länet, men vårdgarantin är sex månader och sex månader är en lång väntetid när man är i ett aktivt missbruk och vill ha hjälp. I Danmark erbjuds man vård inom två veckor!

Svensk narkotikapolitik handlar om att det ska vara så svårt som möjligt att knarka och det är kriminellt, då borde det väl rimligen även vara så lätt som möjligt att få hjälp?

Ett av problemen som lyftes fram var det dubbla huvudmannaskapet som ger revirproblem och bristande samverkan mellan sjukvård och socialtjänst. Detta är något som även Missbruksutredningen lyfter fram. Frågan är vad utredaren Gerhard Larsson kommer att föreslå i sitt slutbetänkande som kommer efter valet?

Om man behöver argument för att satsa på narkomanvård och LAB så kommer de här:
- humanitära skäl
- brottsförebyggande
- spridningsförebyggande
- narkotikapolitik
- samhällsekonomi

Om inte de fyra första argumenten är tillräckliga, borde de samhällsekonomiska argumenten motivera en satsning på en bra missbruksvård. Johnson visade att studier ger belägg för att nästan alla former av insatser till missbrukare ger stora samhällsekonomiska vinster. Även på kort sikt kan exempelvis ett landsting räkna hem "en vinst". En satsad krona ger 18 kr tillbaka till samhället. Ett räkneexempel utifrån Ingvar Nilssons studier skulle ge en samhällsekonomisk besparing på ca 100 miljoner kr per år för Jönköpings län! De största vinnarna av en bra och lättillgänglig narkomanvård (förutom missbrukaren) är faktiskt de privata aktörerna som exempelvis försäkringsbolagen!

Radio Jönköping gjorde en intervju med Johnson som du kan höra här.

Johan Kakko gav oss en pedagogisk genomgång av sina studier kring behandling med buprenorfin. Mycket intressant, även om jag inte alltid hängde med i alla svängar. Kakko underströk vikten av att behandlingen ska vara evidensbaserad. Hans studier och behandlingsmetod bygger på medicinska + psykologiska + sociala insatser. Enbart psykosocial behandling fungerar inte för heroinister. Kakko menade att det var för höga trösklar i svensk narkomanvård och att patienter som snabbt kommer in i behandling visar bättre resultat.

Under paneldebatten diskuterades bl a sprutbyte. I Malmö och Lund har man inte haft någon smittspridning av hiv bland sprutnarkomaner de senaste 10 åren. Vad gäller spridning av hepatit är det inte lika belagt i studier p g a de flesta är smittade av hepatit när de börjar i programmet. Under samtalet underströk en av paneldeltagarna att det främst handlar om en smittskyddsåtgärd och att det i många fall senare leder till LAB och en väg ut ur missbruket.
I Jönköpings län finns det relativt få sprutmissbrukare och liten eller ingen spridning av hepatit eller hiv p g a delade kanyler. En överläkare på beroendemottagningen undrade om det var rätt att vänta med denna åtgärd till spridningen satt igång i länet? Min åsikt i denna fråga är klar. Jag anser att vi ska erbjuda sprutbytesprogram även om det är relativt få sprutmissbrukare. De insatser som kan göras för att minimera spridningen av hiv och hepatit bör göras.

Nyckelord i dag har varit samarbete, samverkan och lättillgänglig evidensbaserad missbruksvård.

3 kommentarer:

SteveE sa...

Tänk om meningen du avslutar ditt inlägg med fick vara vägledande för så väl det politiska arbetet som berörda myndigheters arbete.
Den dag du beskriver inger ändå hopp för framtiden. Liksom din egen inställning. Bra !

Mia sa...

I gårdagens JP fanns det en artikel om en konferens där Ingvar Nilsson medverkat. Rubriken på artikeln är "Tidig insats sparar miljarder". En riktigt bra artikel. Tyvärr finns inte JP som nätupplaga så att jag kan länka till den, men om du vill kan jag scanna in den på måndag och mejla den.

SteveE sa...

Tack, gärna .