lördag, april 17, 2010

Om tillgänglighet

Idag har jag deltagit i ett panelsamtal vid Hörselskadades distriktsårsmöte i Hestra. Det var intressant och lärorikt.

Min utgångspunkt som kristdemokrat är alla människors lika värde och därför ska alla människor ges samma förutsättningar till delaktighet, oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ej. Men inte sällan brister samhällets kapacitet att göra samhället tillgängligt.

Vi kan konstatera att målet om att Sverige ska vara tillgängligt 2010 inte kommer att nås. Arbetet har gått för långsamt och det finns mycket kvar att göra för att Sverige ska vara tillgängligt för alla.

Det nya Scenkonstens hus i Jönköping ska ha den bästa tillgängligheten. På scenen, i kulisserna och för publik. Huset har planerats i samråd med handikapporganisationerna för att få bästa tillgänglighet.

Vård på lika villkor betyder att det inte ska spela någon roll var i landet man bor. Det ska var lika villkor. Jag kan konstatera att det finns en hel del skillnader mellan landstingen när det gäller avgifter för hjälpmedel. Det är bra att SKL försöker hitta en harmonisering mellan landstingen.

Hjälpmedelsinstitutets utvärdering av försöket med Fritt val av hjälpmedel visar att brukarna har fått bättre tillgänglighet. Det är bra! Alliansen i Landstinget i Jönköpings län vill öka tillgängligheten vad gäller utprovning av hörapparater och kommer därför att införa fritt vårdval av hörapparat om vi får fortsatt förtroende av väljarna. Reglerna om att det är det medicinska behovet som avgör vilken hörapparat man behöver ligger fast, likaså en egenavgift. Sedan årskiftet har Alliansen slopat högkostnadstaket för hörapparater. Det är det medicinska behovet som styr.

Jag tycker att HRF:s ljudmiljökampanj är ett mycket bra initiativ. Det behövs ökad kunskap och förståelse. Jag hoppas att kampanjen kommer att ge resultat! Läs mer på www.befriasamtalet.se

Inga kommentarer: